Nasze obiekty budujemy wyłącznie z drewna dębu i robinii, wszelkie prace są wykonywane w części produkcyjnej Parku Przygody Kulturinsel.

Staranne planowanie jest gwarantem powodzenia projektu. Zanim pierwsza siekiera pójdzie w las, badane i analizowane są szczegółowo warunki miejsca, by sprostać wymaganiom klienta. Dopiero wówczas powstaje koncept, dopasowany do konkretnych realiów.

Szkic modelu stanowi pierwszą wizualizację projektu. Trzeba tutaj udowodnić, że na świecie istnieją 3 wymiary.

Na podstawie szkicu powstaje model w skali 1:25. Model ten staje się dopiero konkretną ofertą dla klienta.

Każda budowa jest zarządzana przez kierownika. On dobiera odpowiednie pędy drewna, określa proporcje modelu obiektu w odpowiedni sposób. Kierownik czuwa zarazem nad postępami prac, jak i jakością drewna.

Niezależnie od tego czy jedziemy w Alpy, w stronę holenderskich równin czy na Wyspy Kanaryjskie zawsze troszczymy się o to, by wszystkie elementy dotarły na czas  i w nienaruszonym stanie. Tak starannie jak produkcję planujemy rownież transport.

Przy montażu obiektów w miejscach ich przeznaczenia stosujemy się oczywiście do europejskich i krajowych norm bezpieczeństwa.